Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών ιστότοπος τέθηκε σε λειτουργία από την «ΣΕΡΑΠΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ναυάρχου Νοταρά 27. Με την παρούσα δήλωση – ενημέρωση αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Τόσο η είσοδος όσο και η χρήση του δικτυακού τόπου υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και τις όποιες τροποποιήσεις τους.

1. Περιήγηση στον ιστότοπο

Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να περιηγείται ελεύθερα στις σελίδες αυτού του ιστότοπου, με την προϋπόθεση να ακολουθεί τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη.

2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για τις οικονομικές συναλλαγές μέσω του ιστότοπου ο χρήστης είναι απαραίτητο να δημιουργεί λογαριασμό, στον οποίο θα αναγράφονται όλα τα αληθινά του στοιχεία, μαζί με αληθινές διευθύνσεις, τόσο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όσο και παράδοσης των προϊόντων. Κάθε ψευδής δήλωση καταρρίπτει την όποια συναλλαγή και είναι δυνατόν να απαιτηθεί αποζημίωση για τυχόν προκαλούμενη ζημία.

Οι ατομικοί κωδικοί πρόσβασης στον λογαριασμό είναι απόρρητοι και δεν τους γνωρίζει κανείς άλλος πέρα από τον ίδιο τον χρήστη, που είναι και υπεύθυνος για τη φύλαξή τους.

Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο χρήστης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή αποστολής Προϊόντων – διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – τηλέφωνα) και είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία τους με την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ).

Κάθε χρήση ή επεξεργασία όλων των δεδομένων που σχετίζονται με τους συναλλασσόμενους και γίνεται από την Εταιρεία, συμβαδίζει αποκλειστικά με όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ. Επομένως, μπορεί ο χρήστης να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται, όπως να ενημερωθεί για τα δεδομένα που φυλάσσονται, να περιορίσει την επεξεργασία τους ή να αντιταχθεί ή ακόμη και να τα διορθώσει ή να τα διαγράψει, επικοινωνώντας με την Εταιρεία. Βεβαίως, διατηρεί το δικαίωμα να επανεγγραφεί με νέο λογαριασμό.

Ωστόσο, και η ίδια η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να επιτρέψει ή όχι τη συνεργασία με τον χρήστη, καθώς τα δεδομένα αυτά μπορεί να τα θεωρεί απαραίτητα για την εκάστοτε συναλλαγή.

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τους συναλλασσόμενους προκειμένου να τους ενημερώσει για τα προϊόντα της. Για τον σκοπό αυτό αποστέλλει μέσω της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης ενημερωτικά ή διαφημιστικά δελτία, αφού προηγουμένως οι ίδιοι έχουν χορηγήσει ρητή ηλεκτρονική συναίνεση. Εννοείται πως οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να επιλέξουν να σταματήσει η αποστολή των μηνυμάτων μέσω του συστήματος διαγραφής της εγγραφής τους.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies (εκείνα τα μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη και πιο προσωποποιημένη περιήγηση του χρήστη) και γι’ αυτό ο χρήστης στην αρχική του επίσκεψη στον ιστότοπο ενημερώνεται σχετικά και καλείται να συναινέσει στην αποθήκευσή τους, όλων ή μόνο όσων είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας της. Τα απαραίτητα cookies αποθηκεύονται ενώ για τα άλλα απαιτείται η άδεια από τον χρήστη.

Η Εταιρεία, όταν πρόκειται να στείλει κάποια παραγγελία προϊόντων, υποχρεωτικά διαβιβάζει σε κάποια πιστοποιημένη μεταφορική εταιρεία τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται.

Στην περίπτωση που ο τελικός παραλήπτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον συναλλασσόμενο χρήστη, τότε ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα στην Εταιρεία ότι ο τελικός παραλήπτης συγκατατίθεται ρητώς για την υποβολή και χρήση των απαραίτητων στοιχείων για την εκτέλεση της παραγγελίας.

3. Πωλήσεις - Επιστροφές

Οι συναλλαγές που γίνονται μέσα από αυτόν τον ιστότοπο διέπονται από τους όρους πληρωμής και αποστολής που αναφέρονται στις αντίστοιχες σελίδες του ιστότοπου, καθώς και από τις διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας για τις πωλήσεις από απόσταση.

Είναι γνωστό ότι ο χρήστης έχει το δικαίωμα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας να υπαναχωρήσει και να θελήσει να επιστρέψει τα προϊόντα, εφόσον έχει γίνει από απόσταση και όχι από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας. Για την υπαναχώρηση απαιτείται ενημέρωση μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της Εταιρείας, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία επιστροφής. Στην περίπτωση υπαναχώρησης τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αγοραστή. Στην περίπτωση ελαττωματικών ή κακέκτυπων βιβλίων, όμως, τα έξοδα βαρύνουν την Εταιρεία.

4. Ανήλικοι

Μόνο μετά από συγκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων είναι δυνατή η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου από ανήλικους.

5. Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο, όπως βιβλίων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, φωτογραφιών, και γενικώς κάθε διακριτού σημείου και πνευματικού έργου του δικτυακού τόπου, συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Σέραπις Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Μόνον κατόπιν έγγραφης άδειας από την Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου.

6. Μεταβολές

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει χωρίς προειδοποίηση τις τιμές των προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και να αλλάξει ή να σταματήσει υπηρεσίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο. Το ίδιο ισχύει και για τις αλλαγές στους παρόντες όρους χρήσης.

7. Ευθύνη

Η Εταιρεία παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ανελλιπή και δίχως προβλήματα λειτουργία του, καθώς δεν μπορεί να ελέγξει τεχνικά τις περιοχές ηλεκτρονικής φιλοξενίας του ιστότοπου και άρα δεν έχει ευθύνη για τυχόν εφαρμογές που εν αγνοία της μπορεί να προκαλέσουν ζημιές.

Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια τυχούσα ζημία προκληθεί στον πελάτη, η οποία θα οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας που υπερβαίνουν την περιοχή ελέγχου της.