Τρόποι Αποστολής

Αποστολή προϊόντων

Παράδοση

Α. Στο φυσικό κατάστημα των εκδόσεων:

Αν ο αγοραστής επιλέξει κατά την υποβολή της παραγγελίας του «παραλαβή από το φυσικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», θα λάβει ηλεκτρονική ενημέρωση για τον εκτιμώμενο χρόνο παραλαβής της παραγγελίας από το κατάστημα (επιβεβαίωση παραλαβής).

Η παραγγελία θα πρέπει να παραληφθεί εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης παραλαβής. Μετά την πάροδο αυτού του χρόνου η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να απορρίψει την πώληση.

Ο αγοραστής οφείλει να επιδείξει τον κωδικό παραγγελίας και την ειδοποίηση για την παραλαβή, μαζί με κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο).

Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο έρθει για την παραλαβή της παραγγελίας, μόνο που χρειάζεται επιπλέον εξουσιοδότηση νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Κατά την παραλαβή ο αγοραστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα που παραλαμβάνει, γιατί με την υπογραφή του επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του.

Β. Σε τόπο που ορίζει ο αγοραστής

Σε αυτήν την περίπτωση το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη-μεταφορική εταιρεία και ο αγοραστής ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την αποστολή του προϊόντος.

Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται με βάση την παραγγελία και τον τόπο παράδοσης.

Ο αγοραστής με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του.

Έξοδα αποστολής

Δωρεάν για παραγγελίες εντός Ελλάδας αξίας άνω των 40€.

Για παραγγελίες εντός Ελλάδας, που η αξία τους είναι έως και 39€, το κόστος αποστολής διαμορφώνεται στα 4€.

Για τον υπόλοιπο κόσμο, οι παραγγελίες επιβαρύνονται με μεταφορικά έξοδα ανάλογα με το βάρος της παραγγελίας, και ο υποψήφιος αγοραστής ενημερώνεται για το συνολικό κόστος της παραγγελίας πριν προχωρήσει στην επιβεβαίωσή της.

 

Χρόνος παράδοσης

Στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας οι παραδόσεις των παραγγελιών γίνονται με εξωτερικό συνεργάτη και ο χρόνος παράδοσης είναι συνήθως 1-4 ημέρες ανάλογα με την περιοχή αποστολής.

Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών εκτός Ελλάδας εξαρτάται από τη χώρα του παραλήπτη.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση ή την παράδοση της παραγγελίας που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, φυσικές καταστροφές, προβλήματα προμηθευτών, μεταφοράς, παραγωγής κ.λπ.